Regulamin


Regulamin zakupów

1. Sklep internetowy "C2F - created to fight" (dalej: Sklep) prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.c2f.pl.

2. Wszystkie produkty/usługi oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.c2f.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Na każdy sprzedany towar/usługę Sklep wystawia fakturę VAT.

5. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich na adres wskazany przez Klienta. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy.

6. Możliwe są następujące formy płatności: • Przelewem. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru/usługi w Sklepie, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Niezwłocznie po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie Sklepu realizowane jest zamówienie.


 • Za pobraniem - gotówką przy odbiorze towaru.


  7.W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności za pobraniem.

  Przy towarach/usługach podany jest czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych (lub godzin) zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia lub od momentu zaksięgowania należności za zamówienie do chwili realizacji zamówienia.

  Przesyłki są dostarczane Pocztą Polską zazwyczaj w ciągu 2-5 dni. W przypadku, gdy przesyłka nie dociera do Klienta w powyższym terminie, zaleca się aby Klient niezwłocznie powiadomił Sklep o opóźnieniu w celu wyjaśnienia jego przyczyny.

  8. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sklep odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sklepu o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

  9. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową reklamowany towar należy odesłać wraz z pismem określającym niezgodność oraz żądanie Klienta związane z niezgodnością towaru z umową.. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sklep doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową, zgodnie z żądaniem Klienta, poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sklep, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – cenę za reklamowany towar w terminie 7 (siedmiu) dni.

  10. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia niezgodności towaru i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

  11. Jeżeli zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w terminie 10 dni od momentu zakupu, Klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym. Tryb przyspieszony dotyczy tylko określonej grupy produktów. Jeżeli niezgodność zostanie uznana, a reklamowany towar będzie dostępny, nowy towar zostanie wysłany w ciągu kilku dni roboczych od dostarczenia niezgodnego towaru do Sklepu. Jeżeli nie będzie to możliwe, Sklep zaproponuje Klientowi zwrot ceny lub inny dostępny w sklepie towar o podobnych parametrach. Wybór pomiędzy powyższymi możliwościami załatwienia reklamacji należy do Klienta.

  12.W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru,
  koszty dostawy do Klienta ponosi Sklep.

  13. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie należy dołączyć do paczki zwrotnej adresowanej do Sklepu. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o podanie aktualnego numeru konta, na który należy dokonać zwrotu należności. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa koszt dostawy towaru do Sprzedawcy, ponosi Klient.

  14.  Zaleca się, aby Klient, będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się aby Klient skontaktował się w miarę możliwości, w jak najszybszym czasie ze Sklepem w celu zgłoszenia nieprawidłowości.


  15. Klient, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem.

  16. Informacje o towarach prezentowane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sklepowi przez Klienta. Chwilą zawarcia umowy jest moment dojścia do wiadomości Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep.

  17. Niniejszy regulamin określa zasady zakupów w sklepie "C2F - created to fight" dostępnym pod adresem www.c2f.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.


 • 18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium

  Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.


  Klienci mogą kontaktować się ze Sklepem w następujący sposób:


  - telefon: +48 502963968,


  - poczta elektroniczna na adres: store@c2f.pl


  - pisemnie na adres:.C2F ul. Cisowa 2 62-081 Chyby


  Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego www.c2f.pl.


  Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2014roku.

   


Kontynuuj
Tłumacz Google
Koszyk
...jest pusty

Zobacz
Kategorie
Informacje
e-Płatności
Szybkie płatności bankowe, płatności kartą kredytową i debetową.

C2F - Created to Fight

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.